ฟุตบอล 

เมื่อ : 30/07/2021 | 14:00 น. (เข้าดู 476)

บราซิล - แคนนาดา

 

คู่นี้ดูความแข่งแกร่งกันแล้ว บราซิลดูเหนือกว่า ราคา เปิดมา ปป. อยู่ต่อ บราซิลเน้นๆ ได้เลย